Mnoho škůdců, málo užitečných

Z celkového obrovského počtu druhů hmyzu je jen několik užitečných a několik set druhů pro člověka škodlivých. Hmyz dokáže způsobit obrovské škody hospodářského, ale i zdravotního charakteru. Právě proto je potřeba nepodceňovat přítomnost škodlivého hmyzu a je třeba včas provést dezinsekční zásah, jímž se zamezí množení a rozšiřování tohoto škodlivého a zdraví ohrožujícího hmyzu. Výsledkem by mělo být dosažení jeho úplné likvidace.

Volejte ihned

Mezi velmi nepříjemný a stále více se rozšiřující druh v poslední době patří štěnice domácí, která trápí lidstvo už od dávných dob a je považována za jednoho z nejnepříjemnějších domácích škůdců. Předpokládá se, že jejím původním domovem byla východní oblast Středozemního moře, kde žila a cizopasila v jeskyních na tělech netopýrů. Dnes se jí nejlépe daří v blízkosti člověka, který jí zajišťuje vhodné podmínky z hlediska potravy a zároveň úkrytu. Vzhledem k tomu, že štěnice má vynikající schopnost s hlediska ukrývání se a zároveň vysoký potenciál rozmnožování, je její ničení velmi obtížné. V každém případě je nutné obrátit se neprodleně na profesionální firmu.


</div>


            <div class=
Mnoho škůdců, málo užitečných
Ohodnoťte příspěvek
300x250-1468923736.jpg