Harmónie a poriadok

Mátenejakú záľubuuktoré potrebujetemnohopriestorunauskladnenie, alebo dokumentov, ktoré potrebujete do roboty. Potrebujete viacej miesta pre detia nemáte kamuložiťjejich hračky, knihyalebo potrebydoškoly.PredstavujúVám plastové boxy http://www.storage.sk/shop-plastove-prepravky/634/,ktoré sú vyrábanev rôznych farbácha tvarechpre lepšejorientaci.Vďaka farebným prevedenímbudu ajVaša detinadšený.Prepravky nie sú vyrábanýz recyklátovapreto nie súškodlivé. Boxysú prehľadné, variabilní, skladovatelné, lehké azároveň majúvysokou nosnost. Vašepotrebyprovašu záľububudu snimi usporiadanea hračkydeti prehľadnéuklizené.

Všetko pre váš upratovaný dom

Vďaka týmtonádobám už nebudetemusieť riešiťkam ukliditveci.Prepravky niesú vyráběny s recyklátov apretosú aj vhodné ku kontaktu s potravinami. Takžesa dajú využiaj v kuchyni.Alebo premanžela v garáži, pivnicialebo pracovne. Tytodomáci doplnkovpřivedu do vašich domovouharmóniu. Vyaj vaše rodina budetespokojníazároveňbudete mítviacejčasupresamy sebe ajvašurodinu. S těmito přepravkami už bude konecstáleho upratovanie.