Soukromá versus státní škola

Studium se stává stále žádanější a důležitější záležitostí, pokud chceme v budoucnu nalézt vhodné zaměstnání. Časy, kdy dítěti stačila jen základní nebo střední škola s výučním listem, a dostal dobré zaměstnání s celkem solidním platem, jsou dávno pryč. Modernizace a okolní státy na nás tlačí s rostoucí vzdělaností, která samozřejmě znamená konkurenci. Z tohoto důvodu je také většina rodičů postavena před rozhodnutí, kam své dítě poslat a zda zvažovat soukromou školu a investovat do vzdělání svého dítěte nemalé finance, anebo je to to samé, co škola státní, kterému se věnují s opravdovou pečlivostí. Jak to tedy je? Je jedna z variant opravdu lepší? Anebo jde jen o prestiž?

píšící dítě

Začněme od samotného začátku, tedy u škol mateřských. V minulosti se tento problém nemusel tolik řešit, protože nebyla docházka v mateřských školách povinná, ale dobrovolná. V několika posledních letech došlo ale ke změně, která znamená povinnost absolvovat poslední rok v tomto zařízení, aby bylo dítě připraveno na přesun do základní školy a postupně si tak zvykalo nejen na kolektiv ale také na celý vzdělávací režim. Samozřejmě hlavním rozdílem mezi soukromou a státní školou, jsou finance. Soukromé mateřské školy nebývají zrovna nejlevnější, ovšem jejich nevětší výhodou je individuální přístup ke každému dítěti a jeho potřebám, protože se zde nachází větší počet pedagogických pracovníků než ve školce státní. Na druhou stranu bývají děti ze státních školek právě z tohoto důvodu více samostatné a zvládají tedy úkony, jako je například převlečení, vyčištění zubů, samostatné stravování anebo upozornění na případný problém. Soukromé školky bývají ale velice často specializované, děti se zde tedy můžou mnohem více naučit. Časté jsou anglicky mluvící školky, kde je tento, dnes celosvětově používaný, jazyk dětem představován již od útlého věku, tudíž pro ně bude v budoucnu mnohem menším problémem. Ve finální rovině by ale soukromá a státní mateřská škola neměla hrát tak velkou roli.

výklad učitele

U základních škol se setkáváme s velkými rozdíly v kvalitě vzdělávání. U škol státních je přesně dán rámec vzdělávání a také kostra, kterou mají děti pochytit. I když by vaše dítě v případě, že platíte školné, mělo obdržet logicky kvalitnější výuku zaměřenou na individualitu, kterou zajišťuje v převážné většině poloviční počet žáků ve třídách, spojenou s nejnovějšími výukovými pomůckami a metodami, ve většině případů tomu tak není. Peníze bývají investovány například do celkového okolí školy, v němž by se student měl cítit co nejlépe a měla by jej ponoukat ke studiu, nebo do platu učitelů, což je zcela zbytečné v případě, že se jedná o člověka bez zájmu, unaveného svým zaměstnáním a odpočítávajícím dny do prázdnin. Chcete-li zvolit jakoukoli školu nejdříve si o ni najděte více informací. Závěrem by se tak dalo říct, že kvalita vzdělání a jeho celkové množství často velice záleží na žáku samotnému a jeho přístupu, stejně tak jako na učiteli.

Potřebujete půjčku?

Lidé si jak známo vydělávají peníze, a činí tak proto, aby si za tyto následně mohli koupit vše, co je jim potřeba. Každý, kdo je toho schopen a má tu možnost, odvádí nějakou tu činnost pro druhé, jíž se říká práce, za tu pak dostane peníze a ty pak předává dál, těm, kdo naopak poskytnou nějaké zboží či služby jemu. Tak už to chodí a pro nikoho z nás se nejedná o zcela neznámé počínání.

Jenže problém vyvstane tehdy, když si člověk svou prací nepřijde k tolika penězům, kolik by jich potřebovat, aby pokryl své životní náklady. V tu chvíli je nasnadě, že se dotyčný musí omezit. Vždyť čím by platil dalším lidem, kdyby peníze neměl, že?

nakreslené peníze

Jenže co když se navzdory akutnímu nedostatku finančních prostředků bez těchto nelze obejít? Co když člověk za něco zaplatit musí, a nikdo nebere ohled na to, že nemá čím?

Pak tomuto nejednou nezbývá jiná možnost než si peníze, kterých se mu nedostává, někde půjčit.

A pokud je dotyčný v ne zrovna záviděníhodné situaci, pokud má nějakým způsobem pošramocenou pověst nebo problémy, jež přesahují únosnou mez, nastává další problém. A to ten, že někomu takovému jen tak někde nepůjčí. Mnohý z poskytovatelů půjček zařadí pomyslnou zpátečku, jakmile zjistí, že ten, kdo by si u něho chtěl půjčit, nemá dostatečně vysoké příjmy, že má nějaký záznam v registrech dlužníků, svědčící o tom, že onen žadatel už někdy nesplatil něco tak, jak měl, že mu hrozí exekuce nebo má jiné vady na kráse.

prasátko na dolarech

A když je někdo žadatelem, kterého nelze považovat za bonitního, musí počítat s tím, že ho budou vesměs s jeho žádostí odmítat. A pokud už mu něco pomůže, pak jedině nebankovní hypotéka. Což je jedna z mála alternativ, u nichž uspějí i hodně problematičtí žadatelé. A to proto, že jsou tu nesplnitelné požadavky týkající se záruk za řádné splácení nahrazeny povinností dát za půjčení do zástavy nemovitost. Což je dostatečná záruka, aby si tu půjčil každý, kdo nemovitost má a zastaví ji. I ten, komu by jinde nedali šanci.

Přechod k jiné bance

Jestli jste někdy přemýšleli o změně banky, jsou pro vás následující informace důležité a díky jednoduchosti vaše rozhodnutí jen urychlí. Pro někoho je důležité vedení účtu zdarma, pro jiného síť poboček, počet a dostupnost bankomatů nebo třeba internetové bankovnictví. Významné rozdíly bývají i v nabídce a cenách dalších produktů, např. úvěrů nebo plateb do zahraničí. Naprostá většina bank nabízí při změně bankovního účtu velmi jednoduché a rychlé vyřízení formalit, zvláště díky využití Kodexu mobility.

podpis smlouva

Kodex mobility

Jedná se v podstatě o formulář, pomocí kterého může klient změnit banku v průběhu několika pracovních dnů, včetně zůstatku na účtu, všech trvalých příkazů k úhradě a příkazů k inkasu. Tímto formulářem klient zmocní novou banku, aby za něj v původní bance vyřídila všechny náležitosti a formality.

Původní banka nesmí klientovi odchod nijak komplikovat, nesmí za odchod účtovat žádné poplatky ani stanovovat nějaké další podmínky. Podle zákona o platebním styku je možné stanovit poplatek za zrušení účtu pouze v případě, že účet byl veden dobu kratší než jeden rok.

Odstoupit od smlouvy a vypovědět účet může klient bezplatně do dvou měsíců po bankou oznámeném zvýšení cen. Tady neplatí ani možnost účtovat poplatek za dobu trvání účtu kratší než 1 rok, zrušení je tedy vždy bezplatné.
banka útěk

Jak postupovat

Díky kodexu mobility stačí přijít do nové banky a podepsat formulář. Zjednodušeně řečeno, stačí pár minut jednání v nové bance s občanským průkazem. Problémem může být hypotéka, vedená u původní banky. Některé banky totiž mají výhodnější úrok u hypotéky podmíněn vedením běžného účtu. Hypotéku lze samozřejmě také převést k jiné bance, ovšem je-li to jindy než na konci fixačního období, bývá poplatek vysoký.

Číslo účtu může zůstat zachováno, to co se určitě změní, je minimálně jeho část za lomítkem, což je kód banky. Ten má každá banka pochopitelně svůj.