Zboží

Co to je vlastně zboží? Zboží je fyzický či nefyzický předmět, s nímž probíhá výměna mezi prodávajícím a kupujícím. Zboží a obchod je staré jako lidstvo samo, jakmile lidé začali být lidmi, měnili zboží za zboží, zkrátka obchodovali.
žlutý vysokozdvižný vozík
Zboží je pojem, pod kterým si lze představit v podstatě jakýkoli předmět, pokud ho někdo má v úmyslu prodat. Je to Váš hrníček, stůl, židle, na které sedíte i počítač, na kterém pracujete. Je to i telefon, co začal právě zvonit, pokud jste si ho nevyrobili sami, ale někde v obchodě ho zakoupili.
Dnes se již za zboží platí penězi hotovými nebo bezhotovostními. Dříve se platilo pouze hotově, cennými kovy a jinými komoditami, jako například solí či jiným zbožím.
paleta s krabicemi
Vstoupíte-li do jakékoliv prodejny, uvidíte v ní na poličkách a regálech samé zboží, které zde čeká na svého kupce. Říká se, že každý předmět má svého kupce, jen občas nějakou dobu trvá, než ho najde za cenu, která je požadovaná. Toto platí obzvláště u řemeslných výrobků, které mají často cenu vyšší, než výroby vytvořené průmyslově. A proto šaty vyrobené vietnamským dítětem v továrně, které stojí pár korun, naleznou obvykle kupce rychleji, než poctivá práce švadleny, která používá kvalitní látky, střihy a další materiál. Ta potom musí nasadit vyšší cenu a výrobek tak může hledat svého kupce o něco déle. Lidé bohužel zatím více slyší na co nejnižší cenu, než na poctivost a kvalitu výrobku, který je dražší. Rozšiřuje se již Fair Trade označení, zboží bývá obvykle o něco dražší, je u něho záruka, že nevzniklo za pomoci dětské práce a vykořisťování zaměstnanců a podobně.
trh je zbožím přesycen, mnoho zboží končí na skládkách, aniž by našlo svého kupce, protože je ho na trhu zkrátka víc, než kupců a je levnější zboží zlikvidovat na skládku, než ho prodat pod cenou. Tak to v našem světě dnes zkrátka je.